Główną tendencją rozwojową wszelakich, dostępnych środków piorących jest dążenie do osiągnięcia jak najlepszych efektów, przy możliwie i relatywnie jak najmniejszym zużyciu energii elektrycznej, wody oraz ilości stosowanego środka.

Prowadzi to do zminimalizowania kosztów wynikających z całego procesu prania i w efekcie końcowym, poczynienia dużych oszczędności w budżecie rodzinnym.

Bardzo ważnym jest fakt wzrostu biodegradowalności poszczególnych środków tak, aby wywierać jak najmniejszy wpływ na środowisko naturalne, dążąc tym samym do zminimalizowania negatywnych skutków wynikających nie tylko z codziennego ich używania, ale także z samej produkcji.

Dzięki rozwojowi nauki, a co za tym idzie i technologii, a także pojawianiu się coraz to nowszych rozwiązań, dochodzimy do momentu, gdy jesteśmy w stanie usunąć uporczywy brud przy wykorzystaniu dość delikatnych środków piorących oraz niskiej temperatury ich prania.

Przekłada się to nie tylko na zmniejszenie rachunków domowych, ale także na oszczędność wynikającą z dbałości o tkaniny, z których wykonana jest nasza odzież.