Szkoła ma wspierać rodziców w wychowywaniu

Kiedy wychowujemy dzieci, mamy jakąś wizję tego, jak to ma się odbywać i co chcemy osiągnąć naszymi działaniami. Zazwyczaj chcemy, żeby nasze pociechy wyrosły na samodzielnych, dobrze wychowanych ludzi, którzy będą dbali o słabszych, będą wykazywali się empatią, a jednocześnie też będą wiedzieli co chcą osiągnąć w życiu i będą do tego dążyli. Jednak żeby tak było, dziecko powinno być wychowywane w tych samych wartościach, a to oznacza, że zarówno w domu, jak i w szkole powinno mieć wpajane takie samo podejście do życia.

To musi się uzupełniać

Jeśli dziecko na temat wartości, będzie jedno słyszało w domu, a coś zupełnie innego w szkole, to może się okazać, że na końcu nie bardzo będzie wiedziało, jak powinno się zachowywać. Dlatego też, niezwykle ważne jest to, aby wybierając szkołę dla dziecka, mieć pewność, że będzie ona mu przekazywała te same wartości co my. Dodatkowo jeszcze trzeba powiedzieć, że przy odpowiednim wychowywaniu dzieci, szkoła musi wspierać rodziców na wiele sposób.

Nie tylko tym, że dziecko będzie tam słuchało o tych samych wartościach, będzie miało takie same sygnały jakie otrzymuje w domu, ale również wtedy, gdy pojawią się jakieś problemy. Rodzic powinien wiedzieć, że zawsze wtedy może przyjść do szkoły, porozmawiać z wychowawcą, z pedagogiem szkolnym i wspólnie poszukać rozwiązania problemów. Tylko wtedy istnieje szansa, że uda się wychować dziecko w odpowiedni sposób i w dorosłym życiu będzie takim człowiek, jakim chcieliśmy, aby było.

Słuchajmy co się dzieje w szkole

Im bardziej zbieżne będą wartości kultywowane w domu i w szkole, tym jaśniejszy przekaz będzie otrzymywało dziecko i tym łatwiej będzie mu powiedzieć, na co powinno zwracać uwagę. Dlatego też trzeba dokładnie słuchać tego, co się dzieje w szkole, a jeśli tylko coś nas niepokoi, jeśli widzimy, że jakieś nasze wartości są podważane, to warto reagować. Tak samo jeszcze przed wyborem szkoły, powinniśmy się dowiedzieć jakie zasady w niej panują i czy będziemy stali po tej samej stronie.

Im bardziej spójne będzie wychowywanie w domu i w szkole, tym łatwiej będzie się dziecku odnaleźć w życiu i zrozumieć, jakie zasady w nim panują. Rodzice w wychowywaniu dzieci nie mogą być osamotnieni. Warto pilnować, aby takie same wartości były przekazywane dzieciom także w szkole, a i nie zaszkodzi jeśli w tym wychowywaniu, oczywiście zachowując ustalone zasady, będą pomagali także dziadkowie i pozostali członkowie rodziny.