Surowce wtórne

Dzisiejszy świat przepełniony jest wszelkimi produktami wytworzonymi w milionach fabryk na całym świecie. Jedne są trwałe inne mniej. Każdy z nich, niezależnie o jakim produkcie mowa w końcu się zużywa. Trafia do śmieci albo do ponownej przeróbki. Takie produkty, które da się jeszcze raz przetworzyć albo coś z nich odzyskać to popularne surowce wtórne. Gdyby nie możliwość ich ponownego przetwarzania świat utonął by w górach śmieci.

Powtórna przeróbka zużytych już rzeczy pozwala na ograniczenie ilości odpadów, ma korzystny wpływ na środowisko, zmniejsza zużycie surowców. Dzięki procesom odzyskiwania surowców można znacznie zmniejszyć emisję dwutlenku węgla do atmosfery a także znacznie obniżyć zużycie wody. Ponadto spychanie starego sprzętu i przedmiotów do krajów o niskiej świadomości ekologicznej może przyczynić się do zanieczyszczenia środowiska, niekorzystnego wpływu na zdrowie ludzi i wzrostu emisji szkodliwych substancji. Można temu zapobiec przetwarzając odpady a nie wywożąc je tylko z kraju. Można przetworzyć po raz wtóry naprawdę sporo rzeczy. Dobrze znany plastik, szkło, papier, metale to tylko podstawa.

Można także odzyskiwać złoto i srebro z urządzeń biurowych takich jak drukarki, komputery czy monitory.