Surowce mineralne

Polska to kraj z czołówki pod względem ilości naturalnych zasobów mineralnych. Na naszych terenach znajdują się obfite złoża między innymi węgla brunatnego i kamiennego, siarki, soli kamiennej i potasowej. Nasz kraj jest zasobny także w rudy miedzi, ołowiu czy cynku.

Możemy poszczycić się również występowaniem na naszych terenach złota. Są także rudy żelaza, jednak te powoli zaczynają się wyczerpywać. Charakterystycznym surowcem mineralnym jest także ceniony w świecie bursztyn, z wydobycia którego słynęliśmy już w starożytności.

Polska to bardzo bogaty pod względem surowców kraj Europy. W Polsce występują także złoża ropy naftowej, gazu ziemnego i łupkowego oraz złoża typu tight. Znane z budownictwa granitu i dolomitu także są wydobywane u nas.

Są również torfy, szeroko wykorzystywane w różnych gałęziach przemysłu. Polska zasobna jest także w surowce skalne, takie jak: wapienie, gliny, piaski, iły, kaolin, lessy, piasek szklarski. Wydobywamy również molibden oraz wanad.