Polska surowcowa

W ciągu ostatnich kilkunastu lat w Polsce nastąpiło wiele radykalnych zmian w przemyśle wydobywczym. Nasze bogate złoża surowców, które niegdyś były mocno eksploatowane znacznie dzisiaj są wydobywane w małym stopniu albo nawet wcale. Wiąże się to ściśle z zamianą gospodarki na rynkową, przez co wiele zakładów zajmujących się produkcją surowców poddanych zostało restrukturyzacji.

W wyniku takich zmian większość fabryk uznano za nierentowne i postawiono je w stan upadłości. Efekt tego jest taki, że naszych rodzimych zakładów ciągle ubywa. Przybywa z kolei tych z zagranicy.

Firmy z Europy, USA, Japonii i Korei Południowej znalazły u nas źródło nie tylko surowców ale też taniej siły roboczej. Przenosząc produkcję na nasze tereny mogą odnosić większe korzyści niż dotychczas. Polskie władze dodatkowo przyciągają zagranicznych inwestorów kusząc ich ulgami podatkowymi i tworzą nawet specjalne strefy ekonomiczne w tym celu.

Szczególnie jest to popularne w miejscach o wysokim bezrobociu, aby rozwijać dany obszar oraz stworzyć nowe miejsca pracy.