Ekologiczne sposoby pozyskiwania energii rozpowszechniły się współcześnie do tego stopnia, że niemal każdy z nas wie, że można produkować prąd za pomocą siły wiatru, wody czy promieni słonecznych. Jak wielu ludzi jednak wie, że można czerpać ją również z wnętrza Ziemi? Tymczasem liczba elektrowni geotermalnych z roku na rok systematycznie wzrasta. W użytkowaniu geotermii, jak sama nazwa wskazuje, wykorzystuje się energię termiczną skał, które znajdują się we wnętrzu naszej planety.

Tego typu energia pobierana jest za pomocą odwiertów. To właśnie do nich wtłaczana jest chłodna woda, a następnie, po wymianie cieplnej z gorącymi skałami, odbierana jest gorąca. W takich elektrowniach wykorzystuje się tę samą energię, która służy jako źródło ciepła w popularnych źródłach termalnych.

Wymienniki ciepła oraz inne elementy armatury w tego typu instalacjach mają szczególnie trudne zadanie – wody geotermiczne zwykle charakteryzują się dość wysokim stopniem zasolenia. Stwarza to wyjątkowe warunki pracy urządzeń. Energia geotermiczna rzadko wykorzystywana jest w produkcji energii elektrycznej – takie zastosowanie jest opłacalne wyłącznie w przypadku szczególnie gorących źródeł.

Najczęściej wykorzystuje się jako podstawowe źródło energii cieplnej w układach centralnego ogrzewania.